Kalauz

Gyakran hallott hittel kapcsolatos kifejezések magyarázata, a keresztény hittől távol élőknek.

A magyarázatok nem a teljesség igényével készülnek, hanem röviden, lényegre törően -esetleg a sok megközelítésből csak egyet kiragadva- igyekszenek útmutatást adni.

Tovább

 Húsvét III. vasárnapján -hasonlóan az elsőáldozáshoz- külön szentmise keretében 27 nyolcadik osztályos fiatal részesült a bérmálás szentségében, Dr. Márfi Gyula érsek atya által. A főpásztor láthatóan fáradtan érkezett egy előző ünnepségről, de a teli templom és a fiatalok láttán érezhetően felélénkült. A szentmisét igen ünnepélyessé és emelkedetté tette Plébániánk énekkarának, valamint Káplán György énekművésznek szolgálata. Mind az elsőáldozókat, mind a bérmálkozókat Karáth Gábor hittanár készítette fel. Köszönet érte! Mindkét ünnep szeretetvendégséggel zárult a Plébánián.